top of page
Търсене
 • Снимка на автораМагдалена Дойчинова

Каква е работата на консултанта по детски сън?

Какво прави консултантът по детски сън? В какви ситуации може да е полезен той? Кога бихте имали нужда от неговата помощ?!

Консултантът не решава самостоятелно проблемите със съня. Той работи в екип със семейството и насочва така, че родителите да се научат как да се справят с проблемите. Той дава индивидуални препоръки, като взима предвид потребностите на детето и желанията на родителите.

Професията консултант по детски сън...


... включва много неща, но не и готова рецепта. А колко хубаво би било това! Представете си как отивате на лекар, той ви преглежда и веднага му става ясно каква е причината за симптомите ви. Дава ви рецепта, отивате в аптеката, купувате вълшебното хапче и сте готови! За съжаление или не, консултантите не практикуват по този начин. Всяко дете и всяко семейство е различно. Някои родителите практикуват съвместен сън със своите деца, а други държат на това детето им от бебе да спи в отделна кошара. Някои люлеят детето си за заспиване и това им помага и харесва, а други приспиват децата си с часове, но без успех и не знаят как да променят това.

Първата крачка. Доверие

На първо място консултантът се запознава с конкретното семейство и с трудностите, които то среща. Задачата му е да прецени дали би могъл да помогне със знанията и уменията, които има и дали коренът на проблема не се крие в нещо друго.

Ако консултантът сметне, че друг вид специалист е приоритетен, тогава той е длъжен да насочи към такъв. Семейството решава дали да спази препоръката или не, но консултантът трябва да е сигурен, че не са на лице други медицински, физически или психологически причини за проблемите със съня, преди да се захване с отговорната задача по решаването им. Но да не забравяме, че и семейството също трябва да прецени дали иска да работи с този специалист. Работата в екип е основополагаща за постигане на желаните резултати. Ако един или и двамата от родителите преценят, че нямат доверие на този човек, то тогава е важно да спрат на точно този етап. В помагащите професии доверието е ключово! И така, след желание за съвместна работа и от двете страни, започват същинските стъпки към промяната. През целия процес, консултантът съветва родителите като винаги се съобразява с техните предпочитания и искания. Той не налага своето мнение (освен ако не става въпрос за безопасност) тогава, когато родителите не желаят това. Например ако семейството иска да продължи да практикува съвместен сън, но в същото време детето да не се буди по безброй пъти на нощ или пък да може да заспива и с други хора различни от мама, тогава никой консултант не би следвало да иска от това семейство то да научи детето си да спи в отделно легло.

Изборът е в ръцете на родителите


В същото време, обаче, консултантът е длъжен да информира за всички възможни изходи от дадена ситуация. Ако майката например не иска детето и да се буди нито веднъж през нощта, но то е само на няколко месеца и все още показва, че има нужда от хранене тогава, консултантът трябва да предупреди кои нейни очаквания са реалистични и кои не са. Той е длъжен да дава по повече от една опция за избор тогава, когато има такива. Затова една от задачите на специалиста е да представи пред семейството всички възможни начини за решаване на даден проблем, техните плюсове и минуси, и да остави семейството да реши кой е предпочитаният от тях начин. Консултантът не налага мнение, а предоставя възможности и се съобразява с исканията на хората, с които работи. Това от една страна е така и защото родителите са тези, които ще се водят по плана за действие след това.

Властта също е в ръцете на родителите

Консултантът (поне в България е така) не влиза в домовете на родителите, за да работи с тяхното дете. Той информира, насочва, съветва, изслушва и преценява кои са най-подходящите практики в даден случай, но не той решава проблемите със съня. Родителите са тези, които трябва да спазват съвместно взетите решения и да ги приведат в действие. Затова ние предлагаме, а родителите се съгласяват или пък отхвърлят даден план, след което работят по избрания начин.

Промяна по време на процеса на работа

В процес на изпълнение, може да стане ясно, че тези начини не са подходящи за това дете или пък родителите да размислят и да решат да опитат нещо различно. Тогава консултантът променя плана за действие и ясно информира за следващите стъпки, които е нужно да бъдат предприети така, че те да съвпаднат с очакванията на семейството и с реакциите на детето.

Качества на добрия консултант по детски сън

От всичко казано до тук става ясно, че сред едни от най-важните качества на консултанта по детски сън са:

 • добри умения за изслушване и разбиране на конкретните ситуации

 • да може да проявява гъвкавост

 • и решителност

 • да разполага със знанията за достатъчно методи за приучаване към самостоятелно заспиване и информация за детския сън

 • следи актуалната доказана информация като внимателно подбира източниците си


А в какви ситуации всъщност могат родителите да се обърнат към такъв специалист?!

В момента битува някакво мнение, че ние консултантите сме необходими единствено и само в ситуации, в които има нужда от самостоятелно заспиване. Но това е една много малка част от нашата работа. Консултантите по сън работят с множество проблеми с детския сън и не винаги напълно самостоятелното заспиване е необходимо (или пък желано от самите родители).

Консултантът може да бъде полезен при:

 • установяването на добър режим на детето, за да може то да се наспива добре, да получава необходимия му сън, а от там и да е в настроение през деня, готово за усвояване на нови умения.

 • когато родителите приспиват детето си с часове, но безуспешно. Не е задължително това заспиване да е съпроводено от силна асоциация (пр. с люлеене), без която детето да не може да заспи.

 • в случаи на много късно лягане вечер

 • ранно ставане сутрин

 • будувания през нощта

 • заспиване/събуждане с плач

 • кратки дремки

 • отказ от дневен сън

 • преместване в собствено легло или друга стая и др.

 • сомнамбулизъм, нощни терори

 • и разбира се- премахване на силни асоциации (като люлеене, заспиване само с шише/кърмене), които пречат на добрия сън на детето.

Консултантът е човек, който има разширени познания в областта на детския сън и е способен да консултира родители по множество проблеми. Консултантът по детски сън е човек, който разполага с богата и съвременна информация за детския сън, която прилага в действие индивидуално според желанията на родителите и темперамента на детето. Той работи в екип с родителите и е до тях във всяка една стъпка по изпълнението на плана за решаване на проблемите, за да е сигурен, че детето преминава през процеса спокойно и че всички са доволни от взетите решения, които в последствие се превръщат в положителна промяна. Имате все още колебания дали да се свържете с консултант по детски сън? Възползвайте се от моите познания и дългогодишен опит в работата ми с деца и техните семейства. Мога да гарантирам индивидуален подход, съобразен с вашия стил на възпитание и темперамент. Защото качественият сън има значение от първия ден. Свържете се с мен за повече информация.

Comments


bottom of page