top of page

Услуги

От над 10 години работя в подкрепа на семействата и техните деца. Имам богат опит в областта на ранното детско развитие. Работя с деца с нарушения в развитието, както и с такива с емоционални, социални или поведенчески затруднения. От юни 2021г. консултирам родителите и по още една важна област от развитието на децата, а именно детския сън. Продължавам да обогатявам знанията и уменията си, както и да трупам практичен опит чрез участия в семинари, конференции и обучения. 
 

По-долу ще откриете всички услуги, които предлагам към момента в тези две направления- психологическа работа и консултации по детски сън. 

bottom of page