top of page
Магдалена Данаилова Дойчинова детски психолог

Детството е един кратък период от време, който никога няма да се върне отново. Всяка емоция, всяко преживяване, всяка стъпка, всяко решение... водят детето до неговото израстване и до превръщането му в личност. 

 

Каква ще е тази личност зависи от детето и неговия темперамент, от неговата генетична и биологична предразположеност, но и от нас- възрастните. Ние сме хората, които моделират до голяма степен бъдещето на децата. 
 

Благодарение на образованието ми, дългогодишния ми опит с деца и техните семейства и най-вече на мотивацията и желанието ми да подкрепям децата в тяхното израстване, съм тук за Вас. Мога да Ви дам нужната информация и увереност в отглеждането на едно щастливо и способно дете. 

Образование и опит

Казвам се Магдалена Дойчинова и съм детски психолог и сертифициран консултант по детски сън. Завърших бакалавърска степен по Психология в университета в Абърдийн, Шотландия през 2013г. Там преминах и допълнителен дву-годишен курс за консултантски умения. През 2015г. специализирах Детско-юношеска и училищна психология в СУ "Св. Климент Охридски", София. Още от първите ми университетски дни разбрах, че искам да работя с деца и техните семейства. Именно това започнах да правя, първо като доброволец към различни центрове и организации в помощ на деца, а след това и като специалист.

Доброволческата ми практика започна в център за жени и деца, пострадали от насилие, където имах пряка отговорност към подкрепата на децата. След това продължих да трупам опит в психологическата работа с деца с проблеми в развитието в център, в който имах възможност да работя с деца с различни състояния и специфични нужди. Две години от професионалния ми живот посветих специално на работата с деца и младежи от аутистичния спектър. Подтикната от желанието да работя повече със целите семейства и да консултирам родителите, за да бъдат те по-уверени в ежедневието си с децата, станах съосновател на център за ранно детско развитие "Шарено Детство", в който работех 8 години. Вече от над 10 години практикувам професията детски психолог и имам богат опит в консултирането на родители и в пряката работа с децата. 7 години работех и като специалист по ранно детско развитие по австралийска система и следях за правилното такова още от бебешка възраст. Преминах и обучение за консултант по невро-моторни незрялости към същата програма. 

 

През юни 2021г. завърших и курс за консултант по детски сън, с който исках да надградя познанията си и да помагам на родителите по още един начин
 

Придобиването на нови знания и опит не приключват до тук за мен. Продължавам да посещавам различни обучения, конференции и семинари, чрез които се запознавам с нови практики в областта на детското развитие и психологическата работа. 
 

Сертификати

diploma_aberdeen.png
diploma_counselling.png
diploma_su.png
s1.png
s2.png
s3.png

Начинът ми на работа

В работата ми винаги съм се водила от един важен принцип. И той е следният: детето е личност и има права. Смятам, че единственият възможен начин за преодоляване на трудностите е чрез изграждане на доверителна връзка и откликване на нуждите на тази личност. Силно вярвам, че всяко дете има потенциал за по-добро бъдеще и може да постигне пълния си потенциал тогава, когато бъде чуто, разбрано и подкрепено по подходящ начин. Като детски психолог аз използвам много игрови техники и се водя изцяло от интересите и силните страни на децата. Моята първа задача е да ги намеря, а след това и да ги надградя.

Когато се сертифицирах за консултант по детски сън към най-големия за Русия център за обучение и работа в областта- Babysleep, аз се водех именно от моите принципи и вярвания. Избрах тях поради философията зад методите, които използват. Обучението ми даде знания за всички видове методи на работа, но практиката потвърди това, в което винаги съм вярвала и като родител, и като специалист, работещ с деца. И това е фактът, че детето е спокойно и готово да учи нови неща тогава, когато близките му са до него и го подкрепят през целия процес.

Затова използвам само меки методи на работа, чрез които детето става по-уверено, по-самостоятелно, наспива се, а заедно с него и семейството му, но научава всичко това, благодарение на подкрепата и помощта на околните. Тези щадящи методи са в пълен унисон със знанията и опита ми на детски психолог и запазват доверието на детето към заобикалящата го среда и хората в нея. 

Не се колебайте да се свържете с мен, за да намерим заедно решение за Вашето семейство!

bottom of page