top of page

Психологически услуги

Консултациите с родители могат да се провеждат на място в кабинета или онлайн.
Консултациите с деца се провеждат само на място в кабинета.
За всяка услуга може да бъде закупен подаръчен ваучер след заявка. 

couple-doing-family-therapy (1).jpg

Консултация с родители

Цена: 50лв.
Продължителност: до 90 мин.

Цел: Снемане на анамнеза (събиране на необходимата за случая информация);
Даване на насоки на родителите;
Договаряне на следващи действия (ако са нужни такива).

smiling-portrait-girl-female-psychologist-having-conversation-office.jpg

Сесия с дете

Цена: 40лв.
Продължителност: 60 мин.

Цел: Опознаване на детето, неговия темперамент, нужди, затруднения и силни страни;

Създаване на доверителна връзка с цел разпознаване на проблема и отстраняването му;
Работа по конкретна заявка (договорена с родителите).
Сесията протича под формата на разговори и/или игри.

full-shot-smiley-teacher-playing-with-kid.jpg

Системна работа с дете

Цена: 35 лв./посещение
Продължителност: 50-60 мин.

Цел: Терапевтични сесии с детето по-често от веднъж в седмицата;
Подпомагане на развитието и уменията на детето;
Промяна на нежелани поведенчески прояви;
Усвояване на адаптивни стратегии за справяне в трудни ситуации;
Развитие на емоционална регулация.
Сесиите протичат под формата на разговори и/или игри.

tutor-with-litthe-girl-studying-home (1).jpg

Оценка на развитието

woman-doing-speech-therapy-with-little-blonde-boy.jpg

Оценка на училищната готовност

Цена: 180лв.
Продължителност: Една консултация с родителите, 3 сесии с детето и последваща среща с родителите

Цел: Снемане на анамнеза от семейството;
Оценка на силните и слабите страни на детето с инструмент за оценка на детското развитие (DP3/Denver-2) или с тестове за оценка на когнитивните способности;
Консултация с родителите с цел даване на насоки и писмена оценка на развитието. 

Цена: 110 лв.
Продължителност: Една консултация с родителите, една сесия с детето и последваща среща с родителите

Цел: Снемане на анамнеза от семейството;
Оценка на училищната готовност на дете между 6 и 7-годишна възраст с инструмент за оценка - ТУГ на проф. П. Калчев;

Консултация с родителите с цел даване на насоки и писмена оценка на училищната готовност на детето.

За работата на детския психолог

В какво се състои работата на детския психолог?
Как протичат консултациите с родителите?
От каква възраст на детето можете да се обърнете към специалист?
Как протичат сесиите с децата?
Кога да очаквате ефект от работата?
Отговорите на тези и други въпроси можете да прочетете в интервюто ми за списание "Кенгуру".

Детето е дете само веднъж.

И всяка година, всеки ден, всяко преживяване е от значение за развиващия се психичен живот.

bottom of page