Психологически услуги

Консултация с родители

Цена: 40лв.

Продължителност: до 90 мин. 

Цел:
Снемане на анамнеза (събиране на нужната информация за детето и произхода на затрудненията); 
Даване на насоки на родителите за по-добра комуникация в семейството, както и за справяне с текущи проблеми;

Договаряне на следващи действия (ако са нужни такива).

*Може да бъде проведена онлайн.

Системна работа с дете

Цена: 30лв. / посещение

Продължителност: 50/60 мин.

Цел:

Сесии с детето по-често от веднъж в седмицата;

Подпомагане на развитието и уменията на детето, промяна на нежелани поведенчески прояви, усвояване на адаптивни стратегии за справяне с трудни ситуации; развитие на емоционална регулация.
Сесиите протичат под формата на разговори и игри.

Сесия с дете

Цена: 40лв.

Продължителност: 60 мин.

Цел:

Опознаване на детето, неговия темперамент, нужди и затруднения;

Създаване на доверителна връзка с цел разпознаване на проблема и отстраняването му;

Работа по конкретна заявка (договорена с родителите).
Сесията протича под формата на разговори и игри.

Психологическо оценяване

Цена: 1- 150лв./ 2- 110лв./
          3- 80лв./ 4- 40лв.

Продължителност: зависи от типа оценяване

Цел:

1. Оценка на развитието на детето с DP-3 за деца между 0 и 13г. (включва консултация с родителите; 3 сесии с детето и заключителна среща с родителите)
2. Оценка на интелектуалните способности (използва се инструмент за оценка на Уекслер за деца между 6 и 16г.)
3. Оценка на емоционални и поведенчески проблеми с TEMAS (проективна методика за деца между 5 и 13г.)
4. Оценка на училищната готовност с ТУГ на проф. Калчев


 

психологическа консултация за родители
психологическа работа с деца
психологическа сесия с дете
психологическа оценка на дете

*Консултациите с родители могат да се провеждат онлайн или на място в кабинета.
*Сесиите с деца се провеждат само на място в кабинета- гр. София, ж.к. Младост 1

За работата на детския психолог

В какво се състои работата на детския психолог?
Как протичат консултациите с родителите?
От каква възраст на детето можете да се обърнете към специалист?
Как протичат сесиите с децата?
Кога да очаквате ефект от работата?
Отговорите на тези и други въпроси можете да прочетете в интервюто ми за списание "Кенгуру".

Детето е дете само веднъж.

И всяка година, всеки ден, всяко преживяване е от значение за развиващия се психичен живот.