top of page

Курсове

Граници в дисциплината

Вашият помощник в изграждането на хармонични отношения с децата и здравословни граници в семейството

За кого е този курс?

Курсът "Граници в дисциплината" е за всички родители, които:

се затрудняват с поставянето на граници спрямо децата;
се сблъскват с проблемно поведение, тръшкане, истерии от страна на децата и не знаят как да ги овладяват;
изпитват безпомощност и трудност в изграждането и отстояването на правила в семействот
о;
смятат, че не са авторитет в очите на децата;
се лутат между желанието да дават свобода и нуждата да напътстват;
знаят, че наказанията не помагат, но прибягват до тях, защото все още не са разбрали как да възпитават без тях;
не знаят от колко свобода се нуждаят децата и как да им я предоставят без да губят авторитет.

Ако и вие искате:

децата да ви "слушат",
да се разбирате лесно и спокойно с думи,
да се радвате истински на времето си с тях,
да постигнете единство с вашия партньор по отношение на правилата и границите в семейството,
да научите къде е тънката граница между авторитет и липса на такъв
и как да го постигнете,

как децата ви все по-рядко да стигат до кризи и истерии
и да знаете как да се справяте с тях в случай, че има такива...

... тогава този курс е за вас!
 

Какво съдържа курсът?

4 модула  ("Какво представляват границите", "Личните граници на родителя", "Общите граници на двамата родители" и "Граници във възпитанието на децата")
15 видеа
обща продължителност от над 3 часа
работни PDF материали
и материали за принтиране с най-важните точки от курса 

 

bottom of page